Mobil AQua

Vi bygger isolerade 
Dricksvattensläp & Trycksättningssläp

Dricksvatten från ett tappställe med vårt dricksvattensläp.
Vattnet tillbaka i kranen med hjälp av vårt trycksättningssläp.
Nödvattensläp

Dricksvattensläp

Dricksvattensläp är enkla att hantera så att ni snabbt kan erbjuda ett tappställe för dricksvatten. De finns med Bag-in-Box-system för hygien i toppklass eller med traditionell tank. Isolerade mot kyla.

Dricksvattensläp
Nödvattensläp

Trycksättningssläp

Trycksättningssläp är flexibla, ni kan snabbt trycksätta så att abonnenten återfår vattnet i kranen. Enkelt att koppla till extern matartank. Släpen kan även ställas ut som ett tillfälligt tappställe utan att driftsätta pumpen. Isolerade mot kyla.

Trycksättningssläp