Mobil AQua

Vi bygger
Dricksvattensläp & Trycksättningssläp

Med dricksvattensläp kan ni snabbt erbjuda ett tappställe för dricksvatten. 
Med trycksättningssläp kan ni snabbt trycksätta så abonnenten återfår vattnet i kranen.

Dricksvattensläp

Dricksvattensläp är enkla att hantera så ni snabbt kan erbjuda ett tappställe för dricksvatten. De finns med Bag-in-Box-system för hygien i toppklass eller med traditionell tank. Isolerade mot kyla.

Dricksvattensläp

Trycksättningssläp

Trycksättningssläp är flexibla, ni kan snabbt trycksätta så abonnenten återfår vattnet i kranen. Enkelt att koppla till extern matartank. Släpen kan även ställas ut som ett tillfälligt tappställe utan att driftsätta pumpen. Isolerade mot kyla.

Trycksättningssläp