Om oss

Vi erbjuder smidiga lösningar för tillfällig vattenförsörjning – Nödvatten.

Vi utvecklar - bygger - säljer - hyr ut - trycksätter.

Bolaget

Sedan 2009 har vi arbetat med tillfällig vattenförsörjning ofta kallat Nödvatten, och sedan 2014 i nuvarande bolagsform. Kunderna är framför allt kommunala VA-bolag. Vi har levererat till över 100 kommuner över hela Sverige!

Mobil Aqua

Mobil Aqua är vårt skyddade varumärke.

Historik dricksvattensläp

Dricksvattensläp med IBC-tank utvecklades 2012 i ett tidigare bolag. Det har vidareutvecklats och försetts med effektiv isolering vilket gör att varken vattnet i tanken eller i tappventilen fryser vid kall väderlek. Ekipaget har hög hygien och klarar stark kyla i flera dygn. IBC-tanken är numera ersatt av en rotationsgjuten tank.

Dricksvattensläp med Bag-in-Box-system efterfrågades av en kund med mycket höga hygienkrav. Vattnet i detta släp fylls direkt i plastliner i stället för i tank. Hygienstandarden är i absolut toppklass och även detta släp klarar stark kyla i flera dygn.

Historik trycksättningssläp

Utvecklades för att få ett smidigt och flexibelt system för trycksättning så kallat Trycksatt Nödvatten. Med trycksättningssläpet kan man snabbt och smidigt trycksätta abonnent som då får nödvatten i kranen, det blir alltså som vanligt igen! Större extern tank kan på ett enkelt sätt kopplas på och därigenom får systemet stor uthållighet med avbrottsfri trycksättning.

Som våra andra vattensläp har de hög hygien och är isolerade för att klara kyla, och kan naturligtvis även ställas ut som ett tillfälligt tappställe utan att driftsätta pumpen.