MOBIL AQUA

Trycksättningssläp

Våra tryckvattensläp ger trycksatt nödvatten och abonnenten återfår vattnet i kranen.

Isolerade mot kyla

Klarar stark kyla utan värmekälla.

Hygieniska

Filtrerad avluftning, slutet påfyllningssystem och skyddade anslutningskopplingar ger trygg och säker hantering.

Välutrustade och smidiga


Funktionell design gör driftsättning och hantering enkel. Kommer snabbt på plats för att trycksätta eller utföra annan pumpning.

Flexibla för ökad uthållighet 

Enkelt att koppla in matning från separat tank som ger större uthållighet och avbrottsfri trycksättning.

Trycksättningssläp

TS1200-600

1 x 600 liters IBC-tank.

Standardutrustning

 • Isolerlåda i kraftigt sandwichmaterial.

 • Filtrerad avluftning.

 • Överfyllnadsskydd.

 • Anslutningar för påfyllning och utlopp innanför bakgavel och försedda med skyddslock i kedjavilket ger bra skydd och hög hygien.

 • Tryckslang – Livsmedelsgodkänd, 2 x 10 meter komplett med kopplingar och ventil.

 • Matarslang - Livsmedelsgodkänd, 5 meter för fyllning och för matning från extern tank.

 • Övergångskoppling – Brandpostkoppling till kamlock hane, för inkoppling på brandpost ellerextern tank.

 • Anslutningskabel 20 meter.

 • Lådor för tillbehör och hållare för loggbok.

 • Låsanordning för draget.

 • Tydliga dekaler med dricksvattensymbol och texten Dricksvatten.

Pumppaket

 • Pump Grundfos CMBE 5-62. Kraftfullt pumppaket med justerbart tryck.

 • Maxtryck 6 bar, maxflöde 6 m3/tim. Flöde vid 5 bar ca 4 m3/tim.

 • Ansluts till vanligt uttag på 230 volt

TRYCKSÄTTNINGSSLÄP

TS30-1800

3 x 600 liters IBC-tank (totalt 1800 liter).

Standardutrustning

 • Isolerlåda i kraftigt sandwichmaterial.

 • Filtrerad avluftning.

 • Överfyllnadsskydd.

 • Anslutningar för påfyllning och utlopp innanför bakgavel och försedda med skyddslock i kedja vilket ger bra skydd och hög hygien.

 • Tryckslang – Livsmedelsgodkänd, 2 x 10 meter komplett med kopplingar och ventil.

 • Matarslang - Livsmedelsgodkänd, 5 meter för fyllning och för matning från extern tank.

 • Övergångskoppling – Brandpostkoppling till kamlock hane, för inkoppling på brandpost eller extern tank.

 • Anslutningskabel 20 meter.

 • Lådor för tillbehör och hållare för loggbok.

 • Låsanordning för draget.

 • Tydliga dekaler med dricksvattensymbol och texten Dricksvatten.

Pumppaket

 • Pump Grundfos CMBE 5-62. Kraftfullt pumppaket med justerbart tryck.

 • Maxtryck 6 bar, maxflöde 6 m3/tim. Flöde vid 5 bar ca 4 m3/tim.

 • Ansluts till vanligt uttag på 230 volt