EKODES

Smart desinficering av dricksvatten och dricksvattenutrustning

Den aktiva ingrediensen hypoklorsyra desinficerar mycket effektivt och är dessutom miljövänlig.


EKODES är en vattenlösning av Hypoklorsyra, HOCl. Halt på 500 ppm. Det verksamma ämnet är aktivt klor frisatt från Hypoklorsyra. I koncentrerad form har det en svag doft av klor.

EKODES är godkänt enligt EU:s biocidförteckning Artikel 95 i PT 5 för desinficering av dricksvatten.

EKODES är klassificerad som ofarlig, kräver ingen särskild hantering och skapar därmed inga arbetsmiljöproblem.
AnvändarBeskrivning

Så använder du Ekodes

Ekodes är lätt att applicera och desinficerar både dricksvatten och dicksvattenutrustning.
Add Item To Cart A line styled icon from Orion Icon Library.

Desinficering av 
dricksvatten

2 liter EKODES tillsätts till 1000 liter vatten. Detta vatten blir därmed desinficerat och kan drickas.

EKODES påverkar inte vattnets ursprungliga doft och smak.

Retail Bag A line styled icon from Orion Icon Library.

Desinficering av dricksvattenutrustning

Ytor sprayas med koncentrerad EKODES. Kontakttid på 1 minut ger fullständig desinficering.

EKODES är skonsamt mot alla material.

Giftbox A line styled icon from Orion Icon Library.

Desinficering av dricksvattenutrustning

Ett annat alternativ är att tillsätta 1 liter EKODES till 50 liter vatten. Denna lösning ger fullständig desinficering efter en kontakttid på 30 minuter.

EKODES är skonsamt mot alla material.